Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Viacúčelové ihrisko

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska M  I  E  Z  G  O  V C  E
 
1.         Viacúčelové ihrisko s umelou trávou postavené je športová plocha určená výhradne na vykonávanie rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, nohejbal, basketbal.
 
2.         Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.
 
3.         Pre pohyb na ploche ihriska sa musí používať len športová obuv typu TURF, „halovky“, „botasky“, „tenisky“, ktorá nemá na spodnej strane klince alebo štuple alebo inak upravené podrážky (napr. „tretry“, „kopačky“ ).
 
4.         V priestoroch viacúčelového ihriska a športovej plochy je zakázané:
a)      manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami,
b)      manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami,
c)      pohybovať sa vozidlami ťažšími ako jedna tona,
d)      vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30° C,
e)      šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok alebo stĺpov,
f)      šplhanie a lezenie po mantineloch a ochrannej sieti nad mantinelmi,
g)      pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch,
h)      hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
i)       poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo
         vybavenie ihriska,
j)       používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom
         obvyklým,
 
5.         Pred začatím a po skončení športovania, správca a vedúci skupiny sú povinní vykonať písomný záznam do knihy prevádzky a svojím podpisom potvrdiť odovzdanie a prevzatie ihriska vrátane spísania závad v súlade s bodom 10 tohto prevádzkového poriadku.
 
6.         Správca vedie knihu prevádzky viacúčelového ihriska.
 
7.         Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich rodičov, prípadne osoby, ktorá je staršia ako 18 rokov. Zároveň táto osoba preberá všetku zodpovednosť za zverené dieťa.
 
8.         Viacúčelové ihrisko je možné, v závislosti od klimatických podmienok a typov športov podľa ročných období, využívať:
Pondelok – Nedeľa, v čase od 8,00 – 21,00 hod.
 
9.         Správcami ihriska, u ktorých sú uložené kľúče sú:
Juraj Trgyňa, 0902 257 476
                                                                                                  
Marián Bulík, 0903 683 723
                                                                                                  
Miroslava Sečanská,  0949 795 472
 
10.       Záujemcovia o športovanie na ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu min. jeden deň vopred. Záujemcovia nahlásia meno vedúceho skupiny. Správca odovzdá kľúče a športové náradie poverenému vedúcemu skupiny. Poverený vedúci skupiny podpíše prevzatie kľúčov a náradia do prevádzkovej knihy vrátane závad, ktoré neboli ešte odstránené. Po ukončení športovania poverený vedúci skupiny odovzdá kľúče a športové náradie správcovi, ktorý svojím podpisom do prevádzkovej knihy potvrdí ich prevzatie. Pri spätnom preberaní ihriska od vedúceho skupiny je správca povinný spísať novo zistené závady na ihrisku, jeho príslušenstve a zapožičanom športovom náradí spôsobené užívateľmi počas doby športovania.
 
11.       Poverený vedúci skupiny je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri hre, za nepoškodzovanie plochy, príslušenstva ihriska a požičaného športového náradia.
 
12.       Poplatok za využívanie športovej plochy: 
a)      tenis, basketbal - hodinová sadzba:                                               3,- €,
b)      nohejbal - hodinová sadzba:                                                           8,-€,
c)      minifutbal, volejbal - hodinová sadzba:                                       12,- € ,
Poplatok sa platí vopred správcovi ihriska. Občania s trvalým pobytom v obci Miezgovce neplatia!
 
13.       Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná sa riadiť pokynmi správcu a týmto prevádzkovým poriadkom.
 
   Tento prevádzkový poriadok bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva v Miezgovciach dňa 2.7.2009.
 
 
                                                                                            Juraj Trgyňa
                                                                                           starosta obce
                                                                                                                                                          
                                                                                                                             

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka