Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prírodné pomery

    Poloha obce

   Obec leží na 4,5km východne od Bánoviec nad Bebravou v doline na juhu Strážovskej hornatiny. Nadmorská výška 240 m v strede obce, v chotári 224 až 371 m .Dolina sa tiahne od východu na západ. Na východe je uzatvorená a vyviera tam potok Hydina. Potok je v letnom období veľmi malý, sotva je ho vidieť, avšak v čase prudkých dažďov a pri topení snehu na jar ledva stačí pojať vodu stekajúcu z oboch svahov doliny.Za obcou sa dolina stáča priamo na juh do Brezolúp. Obec má potočnú radovú zástavbu. Domy sú postavené prevažne po roku 1945.

    Podnebie
   Dolina leží v mierne teplom klimatickom okrsku s priemernou teplotou v roku 8 stupňov Celzia. Zimy bývajú chladné. Priemerná ročná zrážka je 700 mm vlahy. Dedina je chránená pred vetrom svahmi doliny.

    Lesy
   Obkolesujú celý chotár obce. Sú miešané listnato-ihličnaté. Vyrubovaním a znovu výsadbou sa menil ich charakter. Zatiaľ čo v súčasnosti sú prevažne listnaté, v minulosti boli charakterizované ako ihličnaté. Ihličnaté lesy sú v súčasnosti na severozápade a západe chotára. V minulosti boli lesy všestranne využívané. Okrem ťažby dreva ako hlavnej suroviny sa zužitkovávalo aj suché lístie, takzvané šúštie z listnatých stromov a ihličie z ihličnatých stromov na podstielku pod dobytok a kozy. Zbierali sa taktiež šišky z ihličnatých stromov na podkurovanie. V časoch keď lesy vlastnil zemepán bolo možné hrabať šúštie, zbierať lesné plodiny a šišky len na jeho povolenie. Naši obyvatelia chodili predávať lesné plodiny do mesta a tak si pomáhali v chudobe. Na maliny sa napríklad chodilo až na "Vestenické" zavčasu ráno, aby sa poobede mohli ísť plodiny predať. Panský hájnik pri prichytení bez povolenia plodiny odoberal. V súčasnosti sa les už tak nevyužíva a tak lesy zarastajú trávou a kríkmi.

    Pôda
   Hnedozem bývalých lesov vytvorená na spraši a ilovitých bridliciach. V r.1853 v doline charakterizovaná ako močaristá a slaná. Bez výdatného hnojenia v minulosti neúrodná. So zvyšovaním hnojenia a mechanizáciou sa zvyšovala aj úrodnosť. V sedemdesiatych rokoch bola úrodnosť na 1 ha žita (pšenice) 32 až 36 q zrna. Orná pôda sa vytvárala na úkor lesnej pôdy. Rozšírením ornej pôdy bola aj kanalizácia v roku 1932.Na mieste bývalých močarín je dnes najúrodnejšia pôda. Všetka pôda patrila v minulosti zemepánovi. Po pozemkových reformách sa stala vlastníctvom drobných roľníkov. Od r.1952 ju prevažne obhospodarovalo JRD, od r.1962 do 1995 Štátne majetky n.p. Bánovce n.B. Od roku 1995 MVL Agro s.r.o., Bánovce n.B.

    Chotár obce
   Chotár obce sa rozširoval vyrubovaním lesa. V roku 1720 bolo ornej pôdy 38 1/4 bratislavských meríc a v roku 1786 bola celková výmera ornej pôdy 49 2/4 bratislavských meríc. Najlepšie je vidno rozširovanie chotára obce porovnaním komasačnej mapy z roku 1860 a dnešného stavu chotára. Vidno zmeny lesa na ornú pôdu v častiach chotára: Nové diely, Za Široké, Široký diel, Babí vrch, Netrichová, Za kostolom, Drahlov. Podľa súpisu z roku 1870 bolo ornej pôdy 310 katastrálnych jutár a 1334 štvorcových siah a ostatnej pôdy 1171 katastrálnych jutár a 2844 štvorcových siah. V súčasnosti je pomer 332 ha poľnohospodárskej pôdy ku 543 ha lesnej pôdy. Pri nedávnej zmene časti chotára na ovocný sad boli zlikvidované aj niektoré kúsky lesa ako Kucharikov hájik a Stráň. Zmenil sa tiež pasienok Za kostolom na ovocný sad. Ovocný sad je v súčasnosti v častiach chotára: Nové diely, Za Široké, Babí vrch, Stráň, Netrichová, Za kostolom, Zapusté. Pod kostolným hájom je už sčasti vybudovaný rybník. Močariny sú ešte v časti chotára Majerské lúky pri Beregseku. V listine z XVIII.storočia je tiež správa o tom, že obyvatelia ponechávali nevýnosné polia na les. Pred niekoľkými rokmi bola ponechaná pôda v Panskej dolinke na lesnú škôlku.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka