Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obyvateľstvo a životná úroveň

Obyvateľstvo a životná úroveň

    Hovorí slovenským jazykom, západoslovenským nárečím s dávkou miestneho dialektu. Tento postupne zaniká hlavne tým, že väčšina práceschopného obyvateľstva pracovala v priemysle.
    Prví obyvatelia sa živili predovšetkým drevárstvom.Vyrubovali lesy, spracovávali kmene stromov na drevenné uhlie a živicu stromov na smolu, začo sa im dostalo prezývky smolári.Táto smola sa vyrábala tak, že do okrúhlej jamy s priemerom asi 5 až 10 m, hĺbky asi 20 cm sa nahádzali vyklčované korene starých borovíc, zvané "lučivo" na kopu, asi do výšky 1,5 m. Kopa sa pozakrývala ešte zelenými konármi borovíc.Na konáre sa nahádzala zemina tak, aby sa lučivu nedostával vzduch.Potom sa vykopal odtokový kanál do jamy menšieho otvoru ale hlbšej.Táto slúžila ako zberná jama a zásobáreň smoly.Po týchto prípravách sa kopa zapálila zo strany odtokového kanála.Lučivo temer nehorelo, ale sa dusilo ,pretože nemalo dostatočný prívod vzduchu.Z lučiva odtekala živica odtokovým kanálom do zbernej jamy odkiaľ sa naberala.Smolári ju chodili predávať po širokom okolí.Používali ju sedliaci na mazanie osí kolies vozov, ktoré boli v tom čase drevenné.Stopy po tejto činnosti sú v častiach chotára Panská dolinka a Madáč.S postupným rozširovaním ornej pôdy sa obyvatelia stávali roľníkmi, neskôr remeselníkmi, hlavne murármi a stolármi.Menej majetní roľníci, bezzemkovia a lesní robotníci chodili často aj s rodinami na sezónne poľnohospodárske práce do Čiech a na Dolnú zem. Po víťazstve socializmu sa obyvateľstvo a hlavne mládež zapojila do spriemyselňovania Slovenska.Po vybudovaní priemyselného závodu v Bánovciach nad Bebravou pracovala v ňom prevažná časť mužského obyvateľstva.Ženy pracovali prevažne v textilnom závode Zornica. V poľnohospodárstve pracovalo len 25,2 % z celkového počtu ekonomicky činného obyvateľstva.Prevažne starší ľudia a často aj dôchdcovia. V roku 1970 boli 5 obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním, traja z nich mali trvalý pobyt v obci.
    Počet obyvateľstva sa vyvíjal dosť nerovnomerne.Najstarší celkový počet obyvateľstva je podľa kanonickej vizitácie zo 4.júla 1729 124 obyvateľov.Starší súpis z roku 1679 hovorí len o 16-opustených usadlostiach, avšak celkový počet obyvateľov neudáva.Kanonická vizitácia z roku 1767 neudáva celkový počet obyvateľstva, keď hovorí o 15 katolíckych rodinách a 4 miešaných manželstvách.Podľa najstaršieho schematizmu z roku 1790 je známy počet obyvateľstva 181.Z roku 1796 je známy počet 175.Po tomto roku počet obyvateľstva narastá na 233 v roku 1819.V roku 1828 je však už len 183.Tento prudký pokles možno vysvetliť epidémiou cholery okolo roku 1825 , na ktorú sa zachovali spomienky ústnym podaním.Pokles počtu obyvateľstva trval až do roku 1832 kedy bol počet 176.Obec sa potom pomaly zotavuje, už v r.1838, je počet 207.Koncom XIX.storočia a začiatkom XX.storočia vzrastá prudko počet obyvateľstva prisťahovalectvom niekoľkých rodín z Poľska,Čiech ako aj zo Slovenska.Z Poľska to boli Lechovi, Prigodovi a z Čiech Navrátilovi a Hejtmánkovi.V roku 1910 bol už počet 410 a v 1914 bol počet obyvateľstva podľa až 434.Pretože naša obec nemohla uživiť na vtedajšie pomery chudoby tak veľa obyvateľov, odchádzajú prevažne mladí ľudia za prácou do cudziny, hlavne do Ameriky.Útrapy prvej svetovej vojny, straty v nej ako aj epidémia chrípky v roku 1919 mali za následok pokles počtu obyvateľstva na 350 v roku 1921.V období medzi vojnami počet obyvateľstva pomaly narastal na počet 410 v roku 1940.Druhá svetová vojna napriek stratám výraznejšie neovplyvnila počet obyvateľstva, pretože po oslobodení došlo k zvýšeniu populácie.Značný pokles počtu spôsobil odchod prevažne mladých ľudí na spriemyselňovanie Slovenska a tak v roku 1952 bol počet len 352.Podľa sčítania z roku 1961 - 416, k 1.decembru 1970 - 393 obyvateľov, k 1.12.1980 - 349 obyvateľov, k 1.3.1991 - 25, k 31.12.1999 252 obyvateľov.Kolísanie počtu obyvateľstva spôsobuje to, že mladí ľudia odchádzajú z dediny bývať do mesta kde pracujú a ich rodičia zostávajú.Podľa porovnania sčítania obyvateľstva z rokov 1961,1970,1980 vidno taktiež celkové zostarnutie obyvateľov najstaršej generácie na úkor generácie v produktívnom veku.
    Životná úroveň bola v minulosti a ešte aj v predmníchovskej republike na veľmi nízkej úrovni.Obraz o nej si možno utvoriť aj podľa súpisov obyvateľstva.V roku 1828 žilo 183 obyvateľov v 17 domoch. Domy boli väčšinou zo surovej tehly, v skorších rokoch ešte aj z kameňa a dreva.Celá rodina žila v dvoch miestnostiacha mala priemerne 10 členov. V súčasnosti sa to zdá až neuveriteľné,že jedna rodina spotrebovala za rok 6 kg cukru.Chlieb sa vykladal na stôl len pri obede, inak bol zamknutý.Všetky plodiny, ktoré roľníci dopestovali, ako aj domácu hydinu, vajíčka chodili predávať do mesta, aby boli peniaze na iné životné potreby, ktoré sa doma nedali dorobiť.Doma sa jedlo len to čo sa dorobilo.Strava pozostávala len zo zemiakov a múčnych jedál na rôzne spôsoby.Mäso sa jedlo len na veľké sviatky a vtedy, keď sa zabilo prasa, ktoré obyčajne vážilo okolo 100 kg.Fajčiari fajčili prevažne fajky a tí, ktorí fajčili cigarety si tieto kupovali po jednej po dvoch.V krčme ako aj v obchode bolo bežné predávanie na úver.Životná úroveň sa zvýšila až po konsolidácii Jednotného roľníckeho družstva a prácou v priemysle. Po vypálení obce v roku 1944 (37 vypálených celkom ) boli domy obnovované a v značnej miere postavené celkom nové, prevažne v rokoch 1946 - 47. Tieto domy sú postavené z pálenej tehly .Obýva ich jedna rodina, ktorá má priemerne 4 členov. V 70.a 80.tych rokoch sa domy stavali buď z pálenej tehly alebo zo škvárobetónových tvárnic.Pri každom dome je záhrada v ktorej sa okrem pestovania zeleniny darí aj ovocným stromom ako jablone, hrušky, slivky, orechy.Po odovzdaní pôdy do Štátnych majetkov vlastnili obyvatelia pôdu do výmery 50 árov.Na tejto pôde sa dorábajú prevažne zemiaky a kukuricu, niektorí dorábajú aj obilniny ako jačmeň, žito(pšenica) a raž.Z domáceho zvieratstva sa chovajú svine, sliepky, husi, kačice, zajace a taktiež niekoľko kráv. Kvalitatívnym skokom v životnej úrovni okrem zavedenia autobusovej linky bolo napojenie obce na elektrický prúd v roku 1955 a plynofikácia obce 1992.

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka