Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN_č.1-2018_o_úhrade_poplatkov_v_obci
 VZN_č.1-2018_o_úhrade_poplatkov_v_obci.pdf (99.1 kB) (99.1 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Miezgovce č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 VZN_12017_-elektronická_komunikácia_obce.pdf (266.9 kB) (266.9 kB)

 
Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 ,,o úhrade poplatkov v obci Miezgovce“
 VZN_č.2-2012-dodatok_č.3.pdf (74.6 kB) (74.6 kB)

 
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_č.2-2016_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady.pdf (231.2 kB) (231.2 kB)

 
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Miezgovce.
 VZN_č.1-2016_o_nakladaní_s_odpadmi_.pdf (252.6 kB) (252.6 kB)

 
Dodatok č.1 a 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 ,,o úhrade poplatkov v obci Miezgovce“
 VZN_č.1,2-2012-dodatky_č.1,2.pdf (77 kB) (77 kB)

 
VZN č. 2 - 2015 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady
 VZN č. 2 - 2015 o miestnych daniach a poplatkoch za odpady.docx (130.2 kB) (130.2 kB)

 
VZN č. 1/2013 O určení výšky sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov v majetku obce Miezgovce
 VZN č. 1-2013 O prenájme nebytovych priestorov.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 
VZN č. 3/20012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č.3-2012 O miestnych daniach na rok 2013.doc (117 kB) (117 kB)

 
VZN č. 2/2012 O úhrade poplatkov v obci Miezgovce
 VZN_č.2-2012_o_úhrade_poplatkov_v_obci.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č. 1/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
 VZN_č.1-2012_cintorín_.doc (66 kB) (66 kB)

 
VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady
 VZN_č.3-2010_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_na_rok_2011.doc (163 kB) (163 kB)

 
VZN č. 2/2010 o úhrade poplatkov v obci Miezgovce
 VZN_č._22010_o_úhrade_poplatkov_v_obci.doc (32 kB) (32 kB)

 
VZN č. 1/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach
 VZN_č.12010_-predajné_miesta.doc (51 kB) (51 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_č.7-2009_dodatok_č.1.doc (23 kB) (23 kB)

 
VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_č.7_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_na_rok_2010.doc (155 kB) (155 kB)

 
VZN č. 6/2009 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok
 VZN_č_6_o_čase_predaja.rtf (91.9 kB) (91.9 kB)

 
VZN č. 5/2009 o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
 VZNč.5_o_výlepných_plochách[1].rtf (15.3 kB) (15.3 kB)

 
VZN č. 4/2008 vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území Obce Miezgovce
 VZN č.4_2008.doc (52 kB) (52 kB)

 
VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN č.3_2008.doc (154.5 kB) (154.5 kB)

 
VZN č. 2/2008 o úhrade poplatkov v Obci Miezgovce
 VZN č. 2_2008.doc (31 kB) (31 kB)

 
VZN č. 1/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne záväzné nariadenia Obce Miezgovce v súvislosti so zavedením meny euro
 VZN č.1_2008.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

 
VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN 3_2007.doc (158.5 kB) (158.5 kB)

 
VZN č. 2/2007 o určení výšky sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov
 VZN 2_2007.doc (38 kB) (38 kB)

 
VZN č. 1/2007 o správe a prevádzkovaní cintorína na území Obce Miezgovce
 VZN 1_2007.doc (90 kB) (90 kB)

 
VZN č. 2/2005, ktorým sa stanovujú zásady predaja pyrotechnických výrobkov na zábavné účely
 VZN 2_2005.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu
 VZN_č.1-2005_dodatok_č.1.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

 
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce Miezgovce
 Dodatok č. 1 k VZN č. 7_2003.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka